PERSONALIZM WOJTYŁY I ANTROPOLOGIA WZAJEMNOŚCI MĘŻCZYZNY-KOBIETY – Il personalismo di Wojtyla e l’antropologia uomo-donna

2,00

Descrizione

Wiadomo, że Jan Paweł II swoimi dwudziestoma sześcioma latami pontyfikatu zapisał znaczącą zmianę w historii kultury katolickiej i Magisterium. Szczególne miejsce zajmuje odnowiona antropo-teologia relacji mężczyzna-kobieta, pogłębiona w katechezach środowych na temat ciała, w konkretnych dokumentach, w docenieniu małżeństwa jako drogi świętości (mamy na myśli beatyfikację małżonków Marii i Luigiego Beltrame w 2001 roku), w docenieniu kilku wielkich kobiet ze względu na ich wybitne zdolności filozoficzne i teologiczne